Základy informatiky

6. Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou ideální možností, jak si značně urychlit, a také usnadnit práci s počítačem. Bohužel se v nich nesnadno orientuje, protože s každým dalším programem, každou další verzí operačního systému a dokonce s každou aktualizací systému, může klávesových zkratek přibývat.

{tab Klávesové zkratky pro Windows 10}

Práce s okny

 • Windows + šipka doleva – připne aktivní okno na levou část obrazovky
 • Windows + šipka doprava – připne aktivní okno na pravou část obrazovky
 • Windows + šipka dolů – minimalizuje aktivní okno do hlavní lišty
 • Windows + šipka nahoru – maximalizuje aktivní okno
 • Windows + P - přepínání mezi monitory (zobrazovacími zařízeními, např. projektorem a monitorem)
 • Windows + Tab – zobrazí náhled na všechna otevřená okna. Ty lze uzavírat anebo přesouvat do virtuálních ploch
 • Alt + Tab – klávesová zkratka, která nově zobrazuje větší náhledy a otevřená okna ze všech ploch. Použitím a opakovaným stisknutím klávesy Tab se lze mezi okny přepínat

Virtuální plocha

 • Windows + Ctrl + D – vytvoří novou virtuální plochu a přepne se na ni
 • Windows + Ctrl + F4 – zavře aktuální virtuální plochu
 • Windows + Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo – přepne se mezi virtuální plochou vpravo nebo vlevo

Další klávesové zkratky pro Windows (některé jsou zavislé na spuštěné aplikaci)

 • Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)
 • Windows + V: Spuštění schránky
 • Windows + K: Dialog pro připojení
 • Windows + I: Nastavení systému Windows
 • Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)
 • Windows + S: Hledání
 • Windows + R: Dialogové okno Spustit
 • Windows + M: Minimalizace všech
 • Windows + SHIFT + M: Vrácení zpět minimalizace všech
 • Windows + F1: Nápověda (Windows 10 spouští prohlížeč Edge s nápovědou)
 • Windows + E: Průzkumník Windows
 • Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky
 • Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
 • Windows + CTRL + F: Vyhledání počítače
 • Windows + CTRL + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)
 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • CTRL + V: Vložení
 • CTRL + A: Vybrat vše
 • CTRL + Z: Vrácení zpět
 • CTRL + B: Tučné písmo
 • CTRL + U: Podtržení
 • CTRL + I: Kurzíva
 • SHIFT + F10: Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)
 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)
 • CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows
 • ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu
 • ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)
 • SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)
 • ALT + MEZERNÍK: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt
 • CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu
 • ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky
 • ALT + F4: Zavření aktuálního okna
 • ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)
 • SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí

 • SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy
 • SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)
 • ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Kopírování souboru za pomoci myši

 • Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce pomocí myši

 • Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do nějaké složky.

Ovládání obecných složek či zástupců

 • F1: Spuštění nápovědy systému Windows
 • F2: Přejmenování objektu
 • F3: Vyhledání všech souborů
 • F4: Výběr pole Přejít do jiné složky v průzkumníkovi a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)
 • F5: Aktualizace aktuálního okna
 • F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows
 • F10: Aktivace možností panelu nabídek

Klávesové zkratky funkcí usnadnění

 • 5x SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem
 • Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves
 • Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesové zkratky pro dialogová okna

 • TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně
 • SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně
 • MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti
 • ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)
 • ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno
 • ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku

Příkazový řádek

 • Shift + šipka vlevo – označí text vlevo od kurzoru
 • Shift + šipka vpravo – označí text vpravo od kurzoru
 • Shift + Ctrl + šipka vlevo nebo vpravo – označí celý blok textu
 • Ctrl + C nebo Ctrl + Insert  – zkopíruje vybraný text v příkazovém řádku do schránky Windows
 • Ctrl + V nebo Shift + Insert  – vloží zkopírovaný text na místo, kde se nachází kurzor myši
 • Ctrl + A – označí veškerý text v aktuálním řádku příkazové řádky, pokud ho řádek obsahuje. Pokud je prázdný, vyberte veškerý text

{tab Klávesové zkratky pro MAC}

Usnadnit práci si můžete také u Mac OS X od společnosti Apple. Tento operační systém umožňuje využití mnoha klávesových zkratek, stejně jako Windows. Některé zkratky jsou v podstatě stejné jako u OS Windows nebo značně podobné. Seznam přináší soupis od běžných zkratek jako je kopírování a vkládání, přes nastavení režimů počítače, až po rychlé úpravy dokumentů a správu souborů pomocí Finderu.

Vyjímání, kopírování, vkládání a další běžné zkratky

 • Command-X Vyjmout:Odebere vybranou položku a zkopíruje ji do stránky.
 • Command-C Kopírovat:Zkopíruje vybranou položku do schránky. Zkratka funguje i pro soubory ve Finderu.
 • Command-V Vložit:Vloží obsah schránky do otevřeného dokumentu nebo aplikace. Zkratka funguje i pro soubory ve Finderu.
 • Command-Z Odvolat akci:Vrátí zpět předchozí příkaz. Stisknutím Command-Shift-Z pak můžete Opakovat akci, čímž zrušíte předchozí odvolání. V některých aplikacích je možné odvolat a opakovat i více příkazů po sobě.
 • Command-A Vybrat všechny položky.
 • Command-F Hledat: Otevře okno Hledat nebo najde text v dokumentu.
 • Command-G Hledat znovu: Najde další výskyt nalezené položky. K předchozímu nalezenému výskytu se vrátíte stisknutím Command-Shift-G.
 • Command-H Skrýt: Skryje všechna okna aplikace v popředí. Chcete-li zobrazit jen aplikaci v popředí a všechny ostatní skrýt, stiskněte Command-Alt-H.
 • Command-M Minimalizovat přední okno do Docku. Chcete-li minimalizovat všechna okna aplikace v popředí, stiskněte Command-Alt-M.
 • Command-N Nový: Otevře nový dokument nebo okno.
 • Command-O Otevřít vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru.
 • Command-P Tisknout aktuální dokument.
 • Command-S Uložit aktuální dokument.
 • Command-W Zavřít okno v popředí. Chcete-li zavřít všechna okna aplikace, stiskněte Command-Alt-W.
 • Command-Q Ukončit aplikaci.
 • Alt-Command-Esc Vynutit ukončení: Vyberte aplikaci, kterou chcete vynuceně ukončit. Anebo stiskněte Command-Shift-Alt-Esc a podržte je na 3 vteřiny, čímž vynutíte ukončení jen aplikace v popředí.
 • Command-mezerník Spotlight - Zobrazí nebo skryje pole hledání Spotlight. Chcete-li otevřít hledání Spotlight z okna Finderu, stiskněte Command-Alt-mezerník. Pokud používáte více vstupních zdrojů pro psaní v různých jazycích, tyto klávesové zkratky mění vstupní zdroj, místo aby zobrazily Spotlight.
 • Mezerník Rychlý náhled - Otevře Rychlý náhled vybrané položky.
 • Command-Tab Přepnout aplikace - Přepínání na další otevřené aplikace, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
 • Shift-Command-Vlnovka (~) - Přepnout okna: Přepínání na další otevřené okno aplikace v popředí, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
 • Shift-Command-3 - Snímek obrazovky: Pořídí snímek celé obrazovky. Další informace o klávesových zkratkách snímků obrazovky.
 • Command-čárka (,) - Předvolby: Otevře předvolby aplikace v popředí.

Zkratky pro spánek, odhlášení a vypnutí

 • Control-Command-Tlačítko napájeníVynuceně Mac restartuje.
 • Control-Shift-(Tlačítko napájení nebo Vysunutí disku )Přepne displej do režimu spánku.
 • Control-Command-Vysunutí diskuUkončí všechny aplikace a potom Mac restartuje. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
 • Control-Alt-Shift-(Tlačítko napájení nebo Vysunutí disku )Ukončí všechny aplikace a potom Mac vypne. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
 • Shift-Command-QOdhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu macOS. Budete požádáni o potvrzení.
 • Alt-Shift-Command-QOkamžitě vás odhlásí od aktuálního uživatelského účtu macOS bez žádosti o potvrzení.

Klávesové zkratky dokumentů

 • Command-BZvýrazní vybraný text tučně, nebo u něj zruší tučné zvýraznění.
 • Command-IZvýrazní vybraný text kurzívou, nebo u něj zruší kurzívu.
 • Command-UPodtrhne vybraný text, nebo u něj zruší podtržení.
 • Command-TZobrazí nebo skryje okno Písma.
 • Command-DV dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.
 • Control-Command-DZobrazí nebo skryje definici vybraného slova.
 • Shift-Command-Dvojtečka (:)Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
 • Command-středník (;)Zkontroluje v dokumentu pravopis.
 • Alt-DeleteSmaže slovo vlevo od kurzoru.
 • Control-HSmaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.
 • Control-DSmaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.
 • Fn-DeleteSmaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu Smazat vpřed . Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.
 • Control-KSmaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.
 • Command-DeleteV dialogovém okně obsahujícím tlačítka Smazat nebo Neukládat vyberte Smazat nebo Neukládat.
 • Fn-šipka nahoru Page Up:Posune obrazovku o stránku nahoru.
 • Fn-šipka dolů Page Down:Posune obrazovku o stránku dolů.
 • Fn-šipka doleva Home:Posune obrazovku na začátek dokumentu.
 • Fn-šipka doprava End:Posune obrazovku na konec dokumentu.
 • Command-šipka nahoruPřesune kurzor na začátek dokumentu.
 • Command-šipka dolůPřesune kurzor na konec dokumentu.
 • Command-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek řádku.
 • Command-šipka dopravaPřesune kurzor na konec řádku.
 • Alt-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek předchozího slova.
 • Alt-šipka dopravaPřesune kurzor na konec následujícího slova.
 • Shift-Command-šipkanahoru Označí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.
 • Shift-Command-šipkadolů Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.
 • Shift-Command-šipkadoleva Označí text mezi kurzorem a začátkem řádku.
 • Shift-Command-šipkadoprava Označí text mezi kurzorem a koncem řádku.
 • Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek výš.
 • Shift-šipka dolůRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek níž.
 • Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu o jeden znak doleva.
 • Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu o jeden znak doprava.
 • Alt-Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu na začátek odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího odstavce a tak dále.
 • Alt-Shift-šipka dolůProtáhne výběr textu na konec odstavce, při dalším stisknutí pak na konec dalšího odstavce a tak dále.
 • Alt-Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu na začátek slova, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího slova a tak dále.
 • Alt-Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu na konec slova, při dalším stisknutí pak na konec dalšího slova a tak dále.
 • Control-APřesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.
 • Control-EPřesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.
 • Control-FPřesune kurzor o jeden znak dopředu.
 • Control-BPřesune kurzor o jeden znak dozadu.
 • Control-LZarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.
 • Control-PPosune kurzor o řádek výš.
 • Control-NPosune kurzor o řádek níž.
 • Control-OVloží za kurzor nový řádek.
 • Control-TZamění znak za kurzorem za znak před kurzorem.
 • Command-levá složená závorka ({)Zarovnání doleva.
 • Command-pravá složená závorka (})Zarovnání doprava.
 • Shift-Command-svislá čára (|)Zarovnání na střed.
 • Alt-Command-FPřejde na pole Hledání.
 • Alt-Command-TZobrazí nebo skryje v aplikaci řádek nabídek.
 • Alt-Command-CKopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.
 • Alt-Command-VVložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.
 • Alt-Shift-Command-VVložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního kontextu.
 • Alt-Command-IOtevře nebo skryje okno Inspektor.
 • Shift-Command-PVzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat nastavení dokumentu.
 • Shift-Command-SZobrazí dialogové okno Uložit jako, nebo zduplikuje aktuální dokument.
 • Shift-Command-Znak mínus (-)Zmenší velikost vybrané položky.
 • Shift-Command-Znak plus (+)Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).
 • Shift-Command-Otazník (?)Otevře nabídku Nápověda.

Klávesové zkratky Finderu

 • Command-DDuplikuje vybrané soubory.
 • Command-EVysune vybraný disk nebo svazek.
 • Command-FZahájí z okna Finderu hledání Spotlight.
 • Command-IZobrazí okno Informace pro vybraný soubor.
 • Shift-Command-COtevře okno Počítač.
 • Shift-Command-DOtevře složku Plocha.
 • Shift-Command-FOtevře okno Všechny mé soubory.
 • Shift-Command-GOtevře okno Otevřít složku.
 • Shift-Command-HOtevře složku Plocha aktuálního uživatelského účtu macOS.
 • Shift-Command-IOtevře iCloud Drive.
 • Shift-Command-KOtevře okno Síť.
 • Alt-Command-LOtevře složku Stahování.
 • Shift-Command-OOtevře složku Dokumenty.
 • Shift-Command-ROtevře složku AirDrop.
 • Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mountain Lion nebo novější)
 • Control-Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)
 • Shift-Command-UOtevřete složku Utility.
 • Alt-Command-DZobrazí nebo skryje Dock. Zkratka obvykle funguje, i když zrovna nejste ve Finderu.
 • Control-Command-TPřidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).
 • Alt-Command-PV oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Cesta.
 • Alt-Command-SV oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.
 • Command-lomítko (/)V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Stav.
 • Command-JOtevře okno Volby vzhledu.
 • Command-KOtevře okno Připojit k serveru.
 • Command-LVytvoří zástupce vybrané položky.
 • Command-NOtevřete nové okno Finderu.
 • Shift-Command-NVytvoření nové složky.
 • Alt-Command-NVytvoří novou dynamickou složku.
 • Command-RZobrazí soubor, na který vybraný zástupce odkazuje.
 • Command-TZobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
 • Shift-Command-TZobrazí nebo skryje panel Finderu.
 • Alt-Command-TZobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
 • Alt-Command-VPřesunout: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.
 • Alt-Command-YZobrazí Rychlý náhled prezentace z vybraných souborů.
 • Command-YZobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
 • Command-1Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.
 • Command-2Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.
 • Command-3Zobrazí položky v okně Finderu jako sloupce.
 • Command-4Zobrazí položky v okně Finderu jako Cover Flow.
 • Command-levá hranatá závorka ([)Přejde na předchozí složku.
 • Command–pravá hranatá závorka (])Přejde na následující složku.
 • Command-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce.
 • Command-Control-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.
 • Command-šipka dolůOtevře vybranou položku.
 • Command-Mission ControlZobrazí plochu. Zkratka funguje, i když nejste ve Finderu.
 • Command-zvýšit jasZapne nebo vypne režim cílového displeje.
 • Command-snížit jasZapne nebo vypne zrcadlení displeje, pokud je váš Mac připojený k více než jednomu displeji.
 • Šipka dopravaOtevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Šipka dolevaZavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Alt-dvojité kliknutíOtevře složku v samostatném okně a zavře aktuální okno.
 • Command-dvojité kliknutíOtevře složku na samostatném panelu nebo v samostatném okně.
 • Command-DeletePřesune vybranou položku do Koše.
 • Shift-Command-DeleteVysype koš.
 • Alt-Shift-Command-DeleteVysype Koš bez potvrzení.
 • Command-YZobrazí Rychlý náhled souborů.
 • Alt-zvýšitjas Otevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.
 • Alt-Mission ControlOtevře okno předvoleb Mission Control.
 • Alt-zvýšit hlasitostOtevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s jakoukoli klávesou hlasitosti.
 • Klávesa Commandpři přetahování Přesune přetahovanou položku na jiný svazek nebo do jiného umístění. Kurzor se během přetahování změní.
 • Klávesa Altpři přetahování Zkopíruje přetahovanou položku. Kurzor se během přetahování změní.
 • Alt-Commandběhem přetažení Vytvoří zástupce přetahovaného souboru. Kurzor se během přetahování změní.
 • Kliknutí na rozbalovací trojúhelník s podrženou klávesou AltOtevře všechny složky ve vybrané složce. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Kliknutí na název okna s podrženou klávesou CommandZobrazí složky, které obsahují otevřenou složku.

{/tabs}

Vyhledávání