Základy informatiky

7. E-mailová komunikace

Kategorie: Základy informatiky
Zobrazení: 226

Základní pravidla pro tvorbu emailové adresy:

E-mailová adresa je fyzicky umístěna na internetovém serveru, kde je umístěn webhosting pro doménu.

Zavináč (@) lze jednoduše napsat stiskem kombinace kláves ALT GR (pravý Alt) + V

E-mailová zpráva

E-mailové zprávy se skládají ze dvou částí:

Hlavička obsahuje tyto informace:

Tělo zprávy obsahuje samotnou zprávu.

V těle by mělo být vždy:

Rozepsaná zpráva se u většiny e-mailových klientů ukládá do složky Koncepty nebo Rozepsané apod.

Příloha

Ke zprávě můžeme přiložit jakýkoli soubor. Jediným omezením je celková velikost příloh - nesmí překročit určitou hranici (různé, např. seznam.cz má 10 MB). Někdy může být problém také se zasíláním některých typů souborů, jako je např. EXE soubor (samospustitelný), který je považován za potenciální bezpečností hrozbu (řešíme to "zabalením" tohoto souboru např. do souboru ZIP). Mezi doručenou poštou je zpráva, která má přílohu, opatřena  symbolem kancelářské sponky.

Odpovědi na zprávy

V odpovědi je automaticky vyplněn adresát, předmět zprávy a před původní předmět je vložena zkratka "RE:". Také je na konec vaší zprávy automaticky vložena hlavička i tělo původní zprávy (té, na kterou odpovídáme). Automaticky vkládané položky můžeme změnit.

Přeposlání

Pokud dostanete zprávu, kterou chcete předat někomu dalšímu, je možné zprávu přeposlat - většinou tlačítko se symbolem šipky vpřed nebo podobně. Při přeposílání je automaticky vyplněn předmět a před něj je doplněna zkratku "FWD:". Do samotné zprávy je pak vložena hlavička původního e-mailu a tělo původního e-mailu a dále pak jsou vloženy přílohy původního e-mailu.

Kopie a skrytá kopie

Společně se zasláním zprávy můžeme využít také možnosti zprávu zároveň zaslat dalším adresátům jako kopii. O této zaslané kopii adresát ví - vidí tuto informaci v doručené zprávě.

To neplatí o tzv. Skryté kopii, co že je stejné jako kopie, ale hlavní adresát o této skryté kopii neví (adresát tuto informaci nevidí).

Spam

Pokud do naší e-mailové schránky dochází spam, lze se bránit tím, že spamovou zprávu přesuneme do takzvaného spamového koše (složka, kterou značíme jako nevyžádanou poštu nebo spam) a další zprávy od stejného odesílatele se automaticky vyhodnotí jako spam a nebudou nás obtěžovat mezi příchozími zprávami. Problém této složky je někdy to, že je tam někdy omylem přesunuta (zařazena) i bezpečná zpráva. Proto je vhodné i tuto složku kontrolovat. Složka pro Spam je většinou již vytvořena automaticky při vzniku e-mailové schránky.

Nicméně Spamu, jako takového, se úplně nelze nikdy zbavit a je to nekonečný boj s nekalými praktikami na internetu.

E-mailoví klienti (aplikace)

Pro e-mailovou komunikaci můžeme použít dva druhy klientů:

Webový klient

Obsluha pošty se uskutečňuje přes webový prohlížeč, kdy se přihlásíme svým uživatelským jménem a heslem u svého poskytovatele e-mailové služby, např. Google, Seznam, Centrum a mnoho dalších.

Výhody:

Nevýhody:

Desktopová aplikace

Je to aplikace, kterou máme nainstalovanou jako samostatný program ve svém operačním systému, ať už je to na systému Windows nebo jakýkoliv jiný, včetně mobilních přístrojů.

Nejčastěji je to:

Výhody:

Nevýhody: