21. Počítadlo přístupů v PHP

Toto jednoduché počítadlo přístupů v PHP se skládá z několika částí.

V první části příkazem session_start() zajistíme, aby se započítal z naší adresy pouze jeden přístup (tedy alespoň co se týče defaultní doby, po kterou si nás server pamatuje)

Počet přístupů se zapisuje do textového souboru, umístěného např. ve stejné složce, jako samotné počítadlo. V tomto případě se jedná o soubor pocitadlo.txt, který je potřeba si vytvořit.

V druhé části se právě příkazem fopen tento soubor "otevírá" a parametrem "r" zajistíme, aby z něj skript mohl číst (více o funkci fopen).

Dále funkcí fgets přečteme data souboru pocitadlo.txt. Číslice 1000 je maximální počet znaků. Pokud tedy budeme předpokládat vyšší počet, je potřeba číslo zvětšit (více o funkci fgets).

Po přečtení je vhodné soubor zase zavřít - fclose (více o funkci fclose).

Nyní je v paměti tedy uloženo číslo, které reprezentuje posledního návštěvníka a následně jej potřebujeme zvětšit o jedno (+1) a nechat vypsat.

V poslední části je kontrola stavu session a v případě, že se jedná o novou návštěvu, je tento stav opět za pomoci otevření souboru pocitadlo.txt s parametrem "w" (právo zápisu) zapsán a následně je soubor uzavřen.

<?php
 session_start();

// Otevření souboru pocitadlo.txt ke čtení
$data = fopen("pocitadlo.txt","r");
$pocet = fgets($data,1000);
fclose($data);
$pocet=$pocet + 1 ;
echo "$pocet" ;
echo " přístupů" ;
echo "\n" ;

if(!isset($_SESSION['hasVisited'])){
$_SESSION['hasVisited']="yes";
// Otevření souboru pocitadlo.txt k zápisu
$data = fopen("pocitadlo.txt","w");
fwrite($data, $pocet);
fclose($data);
}
?>

Demo počítadla si můžete vyzkoušet.

Vyhledávání