Ochrana proti SPAMu pomocí JavaScriptu

Tato jednoduchá ochrana spočívá v tom, že se do formuláře vloží neviditelné pole, které je pak porovnáváno s výsledkem a to za pomoci JavaScriptu a PHP.

Normální návštěvníci tak nemusí vyplňovat žádné bezpečnostní pole, protože je skryto JavaScriptem. Roboti rozesílající spam však většinou nemají JavaScript povolen (spuštěn), proto se jim nepodaří data z formuláře odeslat.

Nejprve do formuláře vložíme klasické formulářové pole (input) typ text a celé jej "obalíme" nějakým prvkem s ID, např. odstavec s ID "spamprotirobotum":

<p id="spamprotirobotum">
 <input type="text" name="robot" value="" id="protirobotum">
</p>

Dále musíme vložit na konec stránky tento JavaScript, který má dvě části. Jedna vloží do hodnoty pole formuláře např. číslo. V tomto případě je ještě navíc lehce ztíženo čtení o prvek násobení (konkrétně 6x20, což dává ve výsledku 120):

<script> 
 /* vložíme do políčka číslo */
 document.getElementById("protirobotum").value = 6 * 20; 
 /* a poté políčko zneviditelníme */
 document.getElementById("spamprotirobotum").style.display = "none"; 
</script>

Nakonec vložíme zaslanou hodnotu do proměnné a necháme ji zkontrolovat podmínkou. Pokud je pravdivá, vykoná se vyhodnocení dat formuláře:

$robot = $_POST['robot']; //do proměnné uložíme obsah políčka 
if($robot == 120){
 //sem vložíte celý Váš PHP skript a pokud podmínka nebude splněna, nic se neprovede. 
}

Celý soubor s formulářem může vypadat např. takto:

<!DOCTYPE html>
<html lang='cs'>
 <head>
  <title>Ochrana proti SPAMu</title>
  <meta charset='utf-8'>  
 </head>
 <body>
  <h1>Ukázka ochrany formuláře proti SPAMu</h1>
  <form action="vysledek.php" method="post">
  <p>Vaše jméno:<br>
   <input type="text" name="jmeno">
  </p>
  <p>Příspěvek:<br>
   <textarea name="prispevek" cols="40" rows="3"></textarea>
  </p>
  <!-- vložíme ochranné pole, které je při zobrazení v prohlížeči skryto -->
  <p id="spamprotirobotum">Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet: 
   <input type="text" name="robot" value="" id="protirobotum">
  </p>
  <input type="submit">
  </form>
<script> 
 /* vložíme do políčka číslo */
 document.getElementById("protirobotum").value = 6 * 20; 
 /* a poté políčko zneviditelníme */
 document.getElementById("spamprotirobotum").style.display = "none"; 
</script>
 </body>
</html>

Soubor s výsledkem může vypadat např. takto:

<?php
$robot = $_POST['robot']; //do proměnné uložíme obsah pole s id robot
if($robot == 120)
{
//sem vložíte vše, co se má ukázat, když je podmínka splněna.
echo "Zadali jste správně bezpečnostní otázku. Bude tedy zobrazen následující kód...";
echo "<p>Vytvořil: ".$_POST['jmeno']."<br><p>Příspěvek: ".$_POST['prispevek']."</p><hr>";
}
else
echo "Nebyl zadán správně bezpečnostní kód!";
?>

Tady je malá ukázka.

Zdroj: https://mujskript.cz/php

Vyhledávání