Filtrování dat v tabulce

Pokud potřebujeme filtrovat data v obsáhlé tabulce, lze to vytvořit např. za pomoci JavaScriptu (zdroj: w3schools.com).

Nejprve je potřeba vložit před tabulku textové pole pro zadání několika klíčových písmen pro hledání:

<input type="text" 
id="myInput" 
onkeyup="myFunction()" 
placeholder="Hledat ve sloupci Jméno.." 
title="Napište prvních pár písmen hledaného slova">

 Důležité jsou především parametry id a onkeyup, které jsou navázány na následný kód.

Nyní vytvoříme tabulku, které přidělíme id "myTable", které bylo použito v předchozí části.

<table id="myTable">
 <tr class="header">
  <th style="width:60%;">Jméno</th>
  <th style="width:40%;">Stát</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Germany</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Berglunds snabbkop</td>
  <td>Sweden</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Island Trading</td>
  <td>UK</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Koniglich Essen</td>
  <td>Germany</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
  <td>Canada</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
  <td>Italy</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>North/South</td>
  <td>UK</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Paris specialites</td>
  <td>France</td>
 </tr>
</table>

Dále si do stránky vložíme JavaScript, nejlépe těsně před tag /body.

Opět si všimněte názvu funkce myFunkcion, dále parametru input ("myInput") a parametru table ("myTable").

Tyto názvy samozřejmě můžeme přejmenovat podle libosti, ale vždy ve všech třech částech kódu.

<script>
function myFunction() {
 var input, filter, table, tr, td, i, txtValue;
 input = document.getElementById("myInput");
 filter = input.value.toUpperCase();
 table = document.getElementById("myTable");
 tr = table.getElementsByTagName("tr");
 for (i = 0; i < tr.length; i++) {
  td = tr[i].getElementsByTagName("td")[0];
   // číslo udává sloupec filtrace (nula je první sloupec)
  if (td) {
   txtValue = td.textContent || td.innerText;
   if (txtValue.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
    tr[i].style.display = "";
   } else {
    tr[i].style.display = "none";
   }
  }    
 }
}
</script>

Důležitý je také parametr v cyklu for, kde je v závorce "0". To je první sloupec tabulky. Pokud chceme filtrovat data v jiném sloupci, musíme si spočítat, kolikátý je v pořadí a to včetně "nuly".

Posledním krokem je vytvoření CSS stylu, buď v hlavičce dokumentu nebo v externím souboru. Modifikace je samozřejmě závislá na ostatním vzhledu webové stránky, případně napojení na nějaký framework apod.

<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

#myInput {
 width: 100%;
 font-size: 16px;
 padding: 12px 20px 12px 12px;
 border: 1px solid #ddd;
 margin-bottom: 12px;
}

#myTable {
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
 border: 1px solid #ddd;
 font-size: 18px;
}

#myTable th, #myTable td {
 text-align: left;
 padding: 12px;
}

#myTable tr {
 border-bottom: 1px solid #ddd;
}

#myTable tr.header, #myTable tr:hover {
 background-color: #f1f1f1;
}
</style>

 Výsledek je možné si vyzkoušet v tomto demu.

Vyhledávání