Základy informatiky

1. Základní pojmy informatiky

Výpočetní technika

 • Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací. V současné době představuje především počítač.

Počítač

 • Technický prostředek určený ke zpracování informací elektronickou cestou.
 • Je zařízení, které zpracovává počítačová data pomocí předem vytvořeného počítačového programu
 • Zkratka PC = Personal Computer = osobní počítač - počítač, který slouží jednotlivcům
 • Skládá se z hardwaru a softwaru
 • Komunikuje s uživatelem prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení

Technické prostředky - Hardware

 • Z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Samotná hranice mezi softwarem a hardwarem však není nijak ostrá – existuje tzv. firmware, což je název pro programy napevno vestavěné v hardware.

Programy - Software

 • Též programové vybavení počítače je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.

Další pojmy:

Herní desktop PC

Herními desktop PC je počítač s výkonnou grafickou kartou a rychlým procesorem. Kromě hraní her se hodí i na náročné úkony jako je úprava videí, 3D modelování nebo na virtuální realitu. Herní počítače disponují také kvalitním chlazením, které je nezbytné pro vysoký výkon či přetaktování.

Mini PC

Mini PC jsou alternativou ke stolnímu počítači. Je to velikostně menší počítač s dostatečným výkonem na multimédia a běžné činnosti. Dá se použít místo klasického desktop PC nebo se může např. zapojit do TV jako multimediální centrum.

Kancelářský stolní počítač

Kancelářský stolní počítač nabízí dostatečně výkonné, ale i úsporné řešení pro každodenní úkony, jako je vyřizování elektronické pošty, práce s tabulkami, prezentacemi nebo prohlížení internetu. Kancelářský počítač je vhodný také do domácnosti, kde se využívá např. na multimédia.

All in One (vše v jednom)

All in One PC je počítač, který má všechny komponenty zabudované v monitoru, takže jsou mnohem skladnější než klasický počítač. Většinou používají základní desky notebooků a mají také podobný výkon.

Informace

 • Informace je sdělení určené ke zpracování - zvuk, obraz, text…

Zpracování informace (základní operace s informací):

 • uložení a přenos
 • zobrazení a tisk
 • archivace, transformace a komprimace
 • třídění a výběr
 • aritmetické operace
 • logické operace

Jednotky informace

 • bit - 1 bit (binary digit - dvojková číslice)
  • základní jednotka informace
  • označuje se b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1
 • Byte - nejmenší adresovatelná jednotka
  • označuje B a platí 1 B = 8 b

Kapacita paměti

 • množství dat, které je paměť schopna uchovat
 • udává se v bytech s využitím předpon dle tabulky:
Předpona Značka Zápis Mocnina (B) Převod (B)
kilo k (někdy K) 1 kB 210 B 1024 B
Mega M 1 MB 220 B 1048576 B
Giga G 1 GB 230 B 1073741824 B
Tera T 1 TB 240 B 1099511627776 B

Vyhledávání