1. Úvod do PHP

Definice PHP – je to serverový skriptovací programovací jazyk („PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page), určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML (tvorba on-line dokumentů pro mobilní zařízení).

Základní rysy PHP:

 • Skripty jsou prováděny na straně serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti v HTML podobě. Princip je následující:
  Klasická HTML stránka

  PHP stránka

 • Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java).
 • PHP je nezávislý na platformě (Linux, Windows...).
 • PHP podporuje přístup k většině databázových systémů (databází, mj. MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL) a celou řadu internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…).

PHP je vedle ASP(X) jedním ze dvou nejrozšířenějších skriptovacích jazyků pro web. Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití, bohaté zásobě funkcí a tomu, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi.

Historie jazyka PHP

Jeho počátky spadají do roku 1994. Tehdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl vytvořit jednoduchý systém pro počítání přístupu ke svým stránkám; bylo to napsáno v PERLu. Za nějakou dobu byl systém přepsán do jazyka C,, protože perlovský kód dost zatěžoval server. Sada těchto skriptů byla ještě později téhož roku vydána pod názvem "Personal Home Page Tools", zkráceně PHP. Koncem roku 1998 byla již k dispozici verze PHP 3.0, která byla mnohem rychlejší (a vybavenější) než "dvojka" a která byla k dispozici rovněž pod operačními systémy Windows. 

Několik zajímavých statistik:

Proč ano a proč ne

Proč je PHP tak oblíbené? K tomu vede celá řada věcí:

 • PHP je relativně jednoduché na pochopení
 • PHP má syntaxi velmi podobnou jazyku C a je tedy většině vývojářů dost blízký
 • PHP podporuje širokou řadu souvisejících technologií, formátů a standardů
 • je to otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity
 • dají se najít kvanta již hotového kódu k okamžitému použití nebo funkční PHP aplikace. Podstatná část z hotového kódu je šířena pod nějakou svobodnou licencí a dá se použít ve vlastních projektech
 • PHP si dobře rozumí s webovým serverem Apache (aby ne, vždyť je to sesterský projekt spravovaný Apache software foundation)
 • PHP snadno komunikuje s databázemi, jako je MySQL, PostgreSQL a řada dalších
 • PHP je multiplatformní a lze jej provozovat s většinou webových serverů a na většině dnes existujících operačních systémů
 • PHP podporuje mnoho existujících poskytovatelů webhostingových služeb

Má PHP také svoje nevýhody?

Víceméně ne; pokud budete chtít napsat dynamický web, bude PHP prakticky vždy dobrou volbou. S některými věcmi byste ale přesto měli při použití PHP počítat:

 • PHP je interpretovaný, ne kompilovaný jazyk
 • kdokoli má přímý přístup k serveru, může nahlédnout do vašich PHP skriptů
 • Podpora objektového programování není v PHP na moc dobré úrovni.
 • protože je PHP aktivně vyvíjen, v budoucích verzích jazyka se mohou některé funkce změnit nebo se mohou chovat jinak než dosud. 

Co se v PHP dá napsat ?

Lakonická odpověď by zněla: Téměř všechno, co nějak souvisí s dynamickým webem a/nebo s databázemi. Mezi nejčastější aplikace psané v PHP patří například:

 • internetové obchody
 • podnikové informační systémy (ať už intranetové nebo internetové)
 • diskusní fóra
 • redakční systémy
 • firemní prezentace
 • dynamické osobní stránky
 • weboví poštovní či databázoví klienti
 • vyhledávače a katalogy
 • drobnosti typu počitadla, ankety a mnoho dalších

(Zdroj: http://www.linuxsoft.cz/, https://cs.wikipedia.org)

Pro běh a testování PHP je třeba, aby na daném počítači byl nainstalován minimálně PHP a webový server (např. Apache). Pro plnohodnotné využití je však většinou doplněn o databázový systém MySQL. Pro kombinaci s operačním systémem Linux se vžila zkratka LAMP, pro Windows systémy pak WAMP. Existuje mnoho „balíčků“, kterými zmíněné tři komponenty velmi jednoduše nainstalujeme současně (Laragon, XAMPP, PHP Triad, EasyPHP, WAMP a další).

Pro editaci a tvorbu můžeme použít jakýkoliv textový editor. Většinou se však využívá některých editorů, které jsou vybaveny určitými vylepšeními, např.:

 • zvýraznění barevné syntaxe,
 • možnost otevření více souborů najednou,
 • vyhledávání a nahrazování textu,
 • možnost zobrazení čísla řádků,
 • možnost otevření libovolně velkého souboru apod.

Takovýmto editorem je např. PSPad. Mezi další patří – rkEdit, emacs, HTML-Kid, jEDIT, Vim a mnoho dalších.

Soubory PHP mají v drtivé většině koncovku *.php. Dříve se také užívalo i jiných koncovek např. *.php3, *.php4, *.php5, *.phtml.

Chceme-li tedy zapsat kód PHP do webových stránek, můžeme to udělat celkem 4. způsoby. Nicméně ne všechny fungují na každém serveru. Způsob, který se používá v drtivé většině je způsob č. 1. 

Známe tyto způsoby zápisu PHP:

1. způsob (tzv. velké oddělovače) - nejčastější způsob

<?php
echo 'Nějaký libovolný text';
?>

2. způsob

<?
echo 'Nějaký libovolný text';
?>

3. způsob (musí být podporováno serverem a jeho nastavením)

<script language="php">
echo 'Nějaký libovolný text';
</script>

4. způsob – ASP styl (musí být podporováno serverem a jeho nastavením)

<%
echo 'Nějaký libovolný text';
%>

Psaní komentářů v PHP:

1. způsob

// komentář na jeden řádek

2. způsob

# komentář na jeden řádek

3. způsob

/* komentář 
na více 
řádků */

Vyhledávání