Rolování stránky plynule

Pokud se v rámci webové stránky chcete přesunou ať už směrem dolů nebo nahoru plynule (ne skokově), můžete využít např. tento návod:

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_smooth_scroll.asp

Vyhledávání