Základní typy grafických souborů

Základní dělení obrázků

Všechny obrázky lze rozdělit do dvou základních kategorií - rastrové a vektorové.

Rastrové (bitmapové) obrázky

Data rastrových formátů jsou uložena do matic tvořených pixely.

Každý pixel obsahuje tyto informace:

 • barva
 • světlost
 • a případně průhlednost

Pixelová grafika je plochou, která je tvořena barevnými body (pixely). Nároky na paměťovou kapacitu rostou s velikostí plochy, rozlišení a barevné hloubky.

Výhody rastrových obrázků (rastrové grafiky):

 • jednoduché pořízení - fotoaparát, skener, apod.
 • velká podpora a množství volného software

Nevýhody rastrových obrázků (rastrové grafiky):

 • při velkém rozlišení a barevné hloubce velké nároky na ukládací kapacitu.
 • problematická je také změna velikost obrázku, kdy zvětšení nebo zmenšení vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku

Mezi běžné formáty bitmapové grafiky patří:

 • JPEG (Joint Photographic Experts Group) - je nejstarším formátem zápisu počítačových souborů, který plně převzali výrobci digitálních fotoaparátů. Jedná se o nejužívanější obrazový formát pro ukládání obrázků s úspornou velikostí ukládaného souboru, kvůli které je formát JPG také často užíván v prostředí webových stránek nebo např. emailové komunikaci. JPEG umí zobrazovat 24bitové barevné informace. Ukládá soubory ve snížené kvalitě ztrátovou kompresí - tzv. nespojitou kosinovou transformací (Discrete Cosinus Transformation). JPEG dokáže zmenšit velikost grafického souboru o více než 90%, přičemž účinnost komprese se pohybuje mezi 10 : 1 a 40 : 1.
 • TIFF/TIF (Tagged Image File Format) - formát firmy Aldus Corporation umožňující bezeztrátové ukládání pomocí komprimační metody LZW. Považuje se za nejkvalitnější formát komerčního užití. Nabízí různé možnosti uložení rastrové grafiky společně s dalšími údaji (název užitého softwaru, typ skeneru, fotoaparátu apod.). Formát TIFF podporují všechny skenery. Tento formát uložení nabízejí i digitální fotoaparáty střední cenové třídy, které počítají s funkcí uložením nezkomprimované verze snímku. TIF je nejpřizpůsobivější formát s výjimkou užití na webu. TIFF podporuje 24bitové barvy.
 • RAW (Digital Negative) - formát užívaný výrobci kamer a fotoaparátů (dražší modely). Jedná se o tzv. holý nebo surový formát ukládající neupravovaná počítačová data odpovídající původnímu fotografickému záběru. Obraz tak neztrácí na kvalitě a zabírá méně místa než soubor ve formátu TIFF. K načtení formátu RAW je však zapotřebí speciálního programového vybavení poskytnutého většinou výrobcem fotoaparátu.
 • PNG (Portable Network Graphics) - vyvinut jako náhrada formátu GIF firmy Unisys. Podporuje 24bitovou barevnou hloubku a nabízí bezeztrátovou komprimaci. Lze využít průhlednost obrázku.
 • GIF (Graphic Interchange Format) - formát redukuje barevné informace obrázku do palety o maximálně 256 barvách, proto je vhodnější spíše pro ilustrace než pro fotografie. Navíc umožňuje vytvářet animace (do jednoho obrázku můžeme uložit několik snímků jdoucích po sobě, vyvolávající iluzi pohybu). Formát obsahuje metodu bezeztrátové komprimace dat LZW. 
 • BMP (Bit Mapped Picture) - jeden z nejstarších obrazových formátů u počítačů kompatibilních s Windows a OS/2. BMP může obsahovat obrazové informace o barevné hloubce od 1 bitu až po 24 bitů. Může být komprimován pomocí RLE. Maximální velikost obrázku činí 65536x65536 pixelů.
 • WebP - formát společnosti Google vyvinutý jako konkurence v prostředí webu nejrozšířenějšího formátu JPEG, který nabízí ztrátovou i bezeztrátovou komprimaci.

Vektorové formáty (vektorová grafika)

Formáty vektorové grafiky využívají data popisující jednoduché geometrické objekty (křivky, kružnice,) - využívá se tzv. škálování. Grafická informace je zde definována matematicky definovanými informacemi vypovídajícími o tvaru, tloušťce, barvě a dalších parametrech vektorů (křivek, objektů). Tím se docílí toho, že zvětšování a zmenšování obrázku nevede k zhoršení obrazové kvality. Kompresní poměr je velice úsporný.

Výhody rastrových obrázků (rastrové grafiky):

 • při zvětšování neztrácí kvalitu

Nevýhody rastrových obrázků (rastrové grafiky):

 • obtížné pořízení

Mezi běžné formáty vektorové grafiky patří:

 • SVG (Scalable Vector Graphic) - nejnovější formát zobrazitelný i na webových stránkách. Jedná se o tzv. "škálovatelnou vektorovou grafiku" - jazyk, který popisuje dvojrozměrnou grafiku pomocí XML. Výhodou je menší velikost souborů (než u bitmapové grafiky).
 • CDR (CorelDraw File Format) - formát používaný především v aplikacích Corel Draw)
 • a další

Další skupinou jsou formáty, které umožňující sloučení textu, vektorové a rastrové grafiky - tzv. metaformáty. Mezi ně patří:

 • PS (PostScript) a EPS (Encapsulated PostScript)
 • PDF (Portable Document Format) - souborový formát je přednostně určen pro ukládání a šíření vícestránkových dokumentů obsahující text, obrázky, případně vektory. Od počátku byl koncipován pro publikaci dokumentů s vektorovými i s rastrovými obrázky, který nezávisle na softwaru a hardwaru provádí "zapouzdření" ukládaných dat (textů, fontů, grafik, obrázků,..).
 • AI – Adobe Illustrator
 • ZMF – Zoner Callisto
 • VRML (Virtual Reality Modeling Language) - programovací jazyk pro tvorbu webové grafiky 3D.
 • a další

 

Vyhledávání