4. Řetězce

Řetězce jsou vlastně „kousky textu“. Nebo-li mohou obsahovat cokoliv.

Pro vypsání nějakého textu (řetězce) používáme nejčastěji příkaz echo a to třemi způsoby:

 1. řetězec uzavřený do jednoduchých uvozovek – apostrofů
 2. řetězec uzavřený do dvojitých uvozovek
 3. použít tzv. syntaxi heredoc v případě dlouhých textů

První způsob (apostrofy):

<?php
echo 'Toto je příklad řetězce.';
?>

Druhý způsob (uvozovky):

<?php 
echo "Toto je příklad řetězce.";
?>

Důležité rozdíly mezi těmito dvěma způsoby zápisu jsou:

 • do uvozovek můžeme psát jméno proměnné (viz dále) přímo. Do apostrofů musíme proměnnou zapsat tak, že ji "obalíme" tečkami (tzn. konkadence)
  <?php
  $body = 15;
  echo 'Pro získání oprávnění musíte mít ' .$body. ' bodů.';
  ?> ​
 • do uvozovek se dají psát speciální znaky jako je např. \n - odřádkování nebo \t - tabulátor a další (POZOR, prohlížeče neznají konstrukci \n, a tak nový řádek vidíme pouze ve zdrojovém kódu). 
 • do uvozovek můžeme psát i další uvozovky, ale musí použít tzv. escape sekvenci (viz níže). Použití uvozovek se tím pádem méně hodí na výpis HTML kódu, protože je složitější.

Třetí způsob:

V případě, že potřebujete vypsat delší text, můžete použít tzv. syntaxi heredoc. Syntaxe heredoc začíná trojicí znaků <<<, za kterou následuje nějaký text nazývaný identifikátor (v našem případě MMM). Stejný identifikátor musíme použít na ukončení takovéhoto řetězce. Za úvodním identifikátorem nesmí  začínat text. Ten musí být umístěn na novém řádku. Ukončovací identifikátor musí být na samostatném řádku, před ním nesmí být ani mezera, za ním musí být středník a nesmí se objevit v daném „dlouhém“ textu.

<?php
$text = <<<MMM
Toto je příklad dlouhého řetězce na
více řádků v heredoc syntaxi. Mohou to být
dlouhé věty..... Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer lobortis lorem amet rutrum
Non Aenean Ut pellentesque condimentum
Accumsan laoreet ut turpis elit
Augue vitae Duis nec Nunc
Eget elit feugiat quis Ut
Vitae lobortis faucibus Aliquam wisi
Nam Donec sociis dictum commodo
Pede feugiat amet convallis metus
Tincidunt parturient quam pretium sapien
Nullam lorem libero vestibulum risus
Et metus sed purus nec
dipiscing est laoreet consectetuer enim
Id sed diam tellus ipsum
MMM;
echo $text;
?>

Escape sekvence

Pokud do textu potřebujete zapsat uvozovky či apostrof, musíte před takovýto znak vložit tzv. escape sekvenci:

<?php
echo "Tady bude uvozovka \" a text dále pokračuje.";
// Vypíše: Tady bude uvozovka " a text dále pokračuje
?>

PHP v tomto případě ví, že pokud se před uvozovkami či před apostrofem nachází zpětné lomítko, nekončí řetězec, ale je třeba následný znak vypsat.

Pozn.: o escape sekvencích bude dále ještě zmíňka

Psaní HTML tagů do řetězců

V rámci psaní textových řetězců je možné také přímo do tohoto textu začlenit i jakékoliv HTML a CSS tagy. Příklad:

<?php 
echo 'Tady bude <span style="color: red;">červený text</span>.
<br>
Další text na novém řádku.';
?>

Vytisknout