7. Podmínky v PHP

Činnost většiny programů (a to nejen v PHP) je řízena tzv. podmínkou. Podmínka je jednoduše řečeno zápis, který PHP vyhodnotí a zjistí, zda je pravdivý nebo ne. Další program pak může pokračovat a to jak pro stav, kdy je podmínka pravdivá (je splněna) či naopak nepravdivá (není splněna).

Podmíněný příkaz if

Podmínky v PHP jsou řešeny pomocí příkazu if. Dělíme jej na úplný a neúplný.

Úplný podmíněný příkaz if

Úplný podmíněný příkaz je takový, který řeší nejen stav, kdy je daná podmínka splněna, ale i stav, kdy podmínka není splněna. Celá konstrukce příkazu if vypadá zjednodušeně takto:

if (podmínka)
příkaz který se má vykonat pokud je podmínka pravdivá
else
příkaz který se má vykonat pokud podmínka není pravdivá

Jak je z příkladu patrno, podmínka, která se má vyhodnotit, je za slůvkem if (volný překlad „pokud“) v kulatých závorkách. Může to být jakýkoliv výraz, kterému PHP rozumí. Může to být nějaká hodnota, třeba číslo, nebo řetězec, proměnná nebo matematická operace, apod. Po vyhodnocení podmínky s výsledkem „pravda“ se vykoná nějaký další krok, umístěný hned na dalším řádku. Pokud však výsledkem vyhodnocení podmínky je nepravda (podmínka není splněna), vykoná se to, co následuje za slovem else (volný překlad „jinak“). Příklad:

<?php
 if (10 > 2)
 echo 'Podmínka je pravdivá';
 else
 echo 'Podmínka není pravdivá';
?>

V tomto případě se po spuštění vypíše text Podmínka je pravdivá, protože je pravda, že číslo 10 je větší než 2. Pokud si zkusíte zaměnit obě čísla (tedy – 2 > 10), vypíše se text Podmínka není pravdivá.

Pozn.: všimněte si, že se za závorkami nepíše středník!

Neúplný podmíněný příkaz if

Velmi často se v praxi stává, že nepotřebujeme celou funkčnost konstrukce if. V mnoha případech nám stačí, aby se v případě pravdivé podmínky něco vykonalo a v případě nepravdivosti nevykonalo nic. V tomto případě můžeme zcela vynechat část konstrukce else.

<?php
 echo 'Toto je kontrola na pravdivost. Pokud bude výsledkem nepravda, nic se nevypíše.';
 // Tento text se vypíše vždy. V tomto případě pouze informuje o činnosti programu
 
 echo '<br />';
 // zde se zařídí, že se vše následující vypíše na nový řádek
 
 if (3 > 2)
 //toto je samotná podmínka, která se vyhodnocuje
 
 echo 'Podmínka je pravdivá';
 //pokud bude pravdivá, tak se tento text vypíše. Pokud ne, nic dalšího se nestane
?>

V uvedeném příkladu se to, co je součástí konstrukce if (všimněte si, že konstrukce if končí až se středníkem!), tzn. text „Podmínka je pravdivá“ vypíše, protože podmínka byla splněna tedy je pravdivá. Pokud však tato podmínka pravdivá nebude, není zde definován příkaz else a tak se nevykoná nic. Zkuste si nyní vyzkoušet tento příklad tak, že zaměníte obě číslice 3 a 2.

Operátory v podmínce

O operátorech bude zmínka v následující kapitole. Tady je jeden příklad:

<?php
$a = 10;
$b = 0;
if ($b != 0)
// Nebude-li proměnná b rovna nule, pak proveď následující výpočet
{
    $vysledek = $a / $b;
    echo('Výsledek dělení: ' . $vysledek);
}
if ($b == 0)
    echo('Nulou nelze dělit!');
?>

Zobrazení času s kombinovanou podmínkou:

<?php 
$presnycas = date('H:i');
$hodina = date('H');
echo ('Na serveru je přesně: '.$presnycas.'</br>Tak že ');
if ($hodina>0 and $hodina<6)
{
echo 'je po půlnoci.';
}
else if ($hodina>6 and $hodina<12)
{
echo 'je dopoledne.';
}
else if ($hodina>12 and $hodina<18)
{
echo 'je odpoledne.';
}
else if ($hodina>18)
{
echo 'je večer.';
}
?>

Ukázka načtení obsahu pokud je splněna podmínka (správné heslo):

<form action="" method="post">
    Zadej heslo: <input type="password" name="heslo"><br />
    <input type="submit" value="Odeslat heslo" />
</form>
<?php
$heslo = $_POST['heslo'];
echo "Následující obsah se ukáže jedině pokud znáš správné heslo.";
if ($heslo == 'tajne-heslo')
 echo '<h1>Tady je tajný obsah stránky</h1>';
else 
 echo '<p>Neznáš heslo, neuvidíš tajný obsah...</p>';
?>

Funkce die

V souvislosti s příkazem if se velmi často používá funkce die, která slouží k okamžitému skončení skriptu PHP. Před tím, než se skript PHP ukončí, se ještě naposledy vypíše nějaká zpráva, která je umístěna uvnitř funkce die:

die('Ukončení programu...');

Často se tato funkce používá jako reakce na nějakou chybu (příklady později).

Vyhledávání